top of page

DISCLAIMER

 

Vanwege de toegang tot de website en het gebruik ervan, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende bepalingen en voorwaarden en gaat u ermee akkoord zich hieraan te houden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site - inclusief het concept, de presentatie, de structuur, illustraties, foto's, animaties, logo's, handelsmerken, tekeningen, gegevens, product- en bedrijfsnamen, audiovisuele werken , teksten, coördinaten, muziek, etc. - wordt beschermd door intellectuele rechten en behoort exclusief toe aan Bernard Degavre of aan rechthebbende derden en wordt beschermd door verschillende intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht, merkenrecht, het recht sui generis van de producent van een database, etc. wat je herkent en accepteert. Het browsen op deze site geeft u hier geen enkel recht op.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

De informatie op de website is van algemene aard. Als de verstrekte informatie onnauwkeurigheden zou bevatten of als bepaalde informatie niet beschikbaar was op of via de site, zouden we ons best doen om deze situatie zo snel mogelijk te verhelpen.

 

Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt. Als u onjuistheden vaststelt in de informatie die via de site beschikbaar wordt gesteld, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres melimeloproduction@gmail.com.

 

In geen geval kunnen wij, direct of indirect, op enigerlei wijze of op enige andere manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of enige andere site. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar indirect naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze sites of webpagina's impliceert geen impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen controle hebben over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken daarvan of voor enige andere vorm van schade die voortvloeit uit de website. gebruik hiervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Deze site wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. Alleen de Belgische wetgeving is van toepassing.
 

bottom of page